Unikátny patentovaný princíp RIOCATH®

Unikátny patentovaný mechanizmus RIOCATH® je založený na postupnom vybaľovaní vnútornej vrstvy trubičky, ktorá na vrchole plynulo prechádza do vrstvy vonkajšej – tak, ako sa trubička plynulo vybaľuje zvnútra von. Tento unikátny princíp tak namiesto posúvania trubičky po stene análneho otvoru (ako je tomu u doposiaľ bežných rektálnych rúrok) naňho plynulo po celom jeho obvode šetrne prilieha a o steny sa netrie.

ČESKÝ NÁPAD CHRÁNENÝ EURÓPSKYM PATENTOM

Návod na použitie rektálnej rúrky RIOCATH®

1. Po vybratí z obalu uchopte rektálnu rúrku Riocath® za hlavu medvedíka (3) tak, aby ušká medvedíka smerovali smerom nadol. (hlava medvedíka je hore nohami).

2. V tejto polohe dajte rektálnu rúrku pod tečúcu vodu tak, aby voda natiekla do medzery medzi hrubšou (2) a tenšou (4) trubičkou, tesne pod hlavou medvedíka. (Obr.1)

3. Potom uchopte jednou rukou hlavu medvedíka (3) a druhou rukou tenšiu (pohyblivú) trubičku (4) s rozšíreným koncom. Trubičku niekoľkokrát zatlačte a opäť vytiahnite. (Obr.2) Zasúvanie a vysúvanie musí ísť zľahka.

4. Dojča položte na chrbát, pred samotným zavedením rektálnej rúrky namasírujte krátko bruško.

5. Rektálnu rúrku Riocath® uchopte do ruky, pričom palec je opretý o rozšírený koniec tenšej (pohyblivej) trubičky (4) a ukazovák s prostredníkom sa opierajú o ušká hlavy medvedíka. (Obr.3)

6. Nožičky dojčaťa držte jednou rukou hore a druhou rukou priložte rektálnu rúrku zavádzačom ku konečníku. Pomalým tlakom palca zavediete trubičku do konečníka. Nemusíte se starať o to, ako hlboko má byť výsuvná časť zavedená, vysúva sa v dĺžke maximálne 2,5 cm, čo je jedna z významných vlastností našej rektálnej rúrky Riocath®.

7. Po zavedení vyčkajte až nahromadený plyn dojča vytlačí cez trubičku.

8. Potom uchopte jednou rukou rektálnu rúrku za hlavu medvedíka (3) a druhou rukou vytiahnite tenšiu (pohyblivú) trubičku (4) späť do pôvodnej polohy.

UPOZORNENIE

PO ZAVEDENIU REKTÁLNEJ RÚRKY RIOCATH® DO ZADOČKA DOJČATÁ S ŇOU NIJAKO ZBYTOČNE NEOTÁČAJTE.

PŘI VYŤAHOVANÍ DBAJTE NA TO, ABY BOLA TENKÁ POHYBLIVÁ TRUBIČKA ÚPLNE VYTIAHNUTÁ SPÄŤ DO ZÁKLADNEJ POLOHY TAK, AKO JE VIDIEŤ NA OBRÁZKU S MODRÝM MEDVEDÍKOM.

UNIKÁTNY PATENTOVANÝ MECHANIZMUS RIOCATH® PREDCHÁDZA ROZVOJU NEŽIADÚCEHO PODMIENENÉHO REFLEXU BÁBÄTIEK A TÝM ELIMINUJE JEDINÉ RIZIKO DOTERAZ POUŽÍVANÝCH ŠTANDARDNÝCH REKTÁLNYCH RÚROK.